Viktig informasjon om Koronaviruset

Aktuelt


Koronavaksine til studentar

17. juni 2021 kl. 09:33

STUDENTAR SOM FLYTTER TIL STUDIESTAD ANDRE STADER I NOREG ELLER TIL UTLANDET ETTER SOMMAREN FÅR VAKSINE PÅ HELSESTASJONEN

 

Denne gruppa kan ringe helsestasjonen for avtale om time til koronavaksinering. Ring 908 57 820.

For dei som skal til utlandet vil vi tilpasse så godt som mogleg for at studenten får begge dosar før dei må reise.

 

Åpner opp for gruppe 10 i uke 25

16. juni 2021 kl. 14:35

Vi åpner opp for gruppe 10 neste uke, alder 18-24 og 40-44.

Aldersinndelinga følger alderskohortane per år, dvs at personar født i samme år tilbys vaksine samtidig. Nedre aldersgrense for koronavaksinasjonsprogrammet er imidlertid frå fylte 18 år, det vil sei at vaksine ikkje kan tilbydast før.

 

 

Etterregistrere koronavaksiner tatt utanfor Norge

16. juni 2021 kl. 14:20

Personar med norsk fødselsnummer eller d-nummer kan no få etterregistrert vaksiner som er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA.

Du må be om ein e-konsultasjon med fastlegen. Denne må betalast av den enkelte pasient, det vil sei full eigenandel.

Dokumentasjonen må innehalde identifikasjonsnummer på vaksina, vaksinasjonsdato og  type vaksine. Den bør også innehalde batchnummer, vaksinatør, signatur og stempel.

Time til 2.dose koronavaksine

7. juni 2021 kl. 14:14

Når vi setter opp time til 2. dose vil ein motta ein sms frå helsenorge.no. Det vil ikkje stå spesifikt kva timen gjeld, kun dato og klokkeslett. Timen er knytt opp til fastlegen, men gjeld framleis vaksinering.

Dei som ikkje har fastlege i kommuna vil få sms frå Helserespons.

Digital bestilling for koronavaksine

25. mai 2021 kl. 13:15

Vi går no over til digital bestilling for vaksine via helsenorge.no. Dette gjeld dei som skal ha fyrste dose. Når ein logger inn vil ein kunne velge mellom tre timebøker. Ein kan bestille time på alle tre.

Time til 2. dose vil bli tildelt. Ein får da sms med dato og klokkeslett. Det står ikkje spesifikt kva timen gjeld.

Om du ikkje har fastlege her i kommuna, kan du kontakte oss via denne sida. Trykk på legetime ikonet- velg annet eller send sms til 2097; GISKELEGE fødselsdato, ditt navn, hva det gjelder.

Under lenker ligger det ein video som viser korleis ein bestiller time på helsenorge.no.

Når du har fått time til vaksinering er det viktig at du møter opp presis på angitt tidspunkt. Bruk hovedinngangen. Ha på deg korterma overdel. Etter vaksinsjonen skal du vente i gangen i 20 minutter for obervasjon. Når du skal forlate legesenteret kan du nytte utgangen i andre enden av lokalet (legevaktsinngangen).

 Det er no dei som er 45 år og eldre som får vaksine.

Din angitte time vil vere knytt opp mot fastlegen sitt namn. Timen gjeld framleis vaksinering.

Koronavaksinering

20. mai 2021 kl. 13:47

Legesenteret er no omtrent ferdig å vaksinere 1. dose til dei i prioriteringsgruppene 5-6-7. Personar som meinar dei er i risikogruppe og ikkje har fått innkalling, kan ta kontakt med fastlegen sin via www.helsenorge.no for å få fastsatt kva gruppe dei høyrer til.

 

I veke 21 kjem det berre vaksiner til dei som skal ha 2. dose. 

 

I veke 22 får vi nesten 300 doser til dei i gruppe 8 (alder 55-64 utan risiko). Timer til vaksinering kan bookes på helsenorge.no. Det vil bli lagt ut informasjon her og på heimesida til Giske kommune når dette er klart. 

Legesenteret får mange telefonar med spørsmål om når ein kan forvente å få vaksine. Vi oppmodar folk om å ikkje ringe, men følge med på heimesidene og helsenorge.no for meir informasjon. Vi vil legge ut informasjon fortløpande.

Legetime? Vent i bilen til lege/behandler ringer deg!

21. mars 2021 kl. 16:35

Vi minner om at dei som kan skal vente i bilen til lege/behandler ringer når ein har avtalt time. Dette er spesielt viktig no når smittesituasjonen i regionen er uoversiktleg. 

Sjømannslegeattest

10. februar 2021 kl. 10:11

Lege Bjørn Setseng kan nå utstede helseattest for sjømenn.

Før du kommer på time:  

- Ha med all nødvendig dokumentasjon fra fastlege, spesialister, medisinbruk og i noen tilfeller arbeidsgiver. 

- Husk ID! Det kan ikke utstedes attest uten gyldig legitimasjon. 

- Fyll ut egenerklæringsskjema før timen. Husk at du skal skrive under denne på legetimen, ikke før timen. Denne finner du på sjøfartsdirektoratets hjemmesider.  

- Ta med urinprøve 

 

Hensikt:  

Hensikten er å finne ut om du er helsemessig skikket til tjeneste om bord på norske skip og flyttbare innretninger jf. helseforskriften § 1. 

Sjømannsattesten dokumenterer at du har god helse som gjør deg egnet til å jobbe på skip. Helseattesten er gyldig i 2 år (med unntak av for personer under 18 år, hvor attesten er gyldig i 1 år). 

Legen skal sjekke blant annet syn/fargesyn, hørsel, din fysiske funksjonsevne, og se på eventuell medisinbruk m.v. Ved endt undersøkelse skal du motta en utskrift av elektronisk helse- og/eller udyktighetserklæring. 

 

Hva koster attesten? Hvem betaler for helseundersøkelsen? 

Pasienten selv betaler for attesten. Deretter legger pasienten fram krav om tilbakebetaling fra rederi. Pris på sjømannslegeattest/udyktighetserklæring for sjømann/LOS/LOS-aspirant er 2 200 kr.  

Koronavaksinering

2. februar 2021 kl. 14:54

Vi er no i gang med koronavaksinering. Det er dei eldste innbyggjarane våre som no blir prioriterte. Dei vil bli kontakta på telefon.

 

Når vi er ferdig å vaksinere dei over 85 år, vil neste pulje motta ein sms med veiledning for timebestilling av vaksina.

 

Pasientar som har legetime eller time på behandlingsrom MÅ vente i bil til behandlar ringer. Dette på grunn av smitteverntiltak og kapasitet på venterommet.

 

 

Rutiner ved oppmøte under koronapandemien

11. november 2020 kl. 09:33

For å unngå for mykje folk på venterommer ynskjer vi at dei som kan det, venter i bilen sin til legen ringer. Dette gjeld også dei som har time på behandlingsrom. Skal du på laboratoriet gjer du som normalt, men hald mest mogleg avstand til dei andre på venterommet. 

Om du har luftveissymptom som hoste, sår hals eller rennande nase skal du ikkje møte opp direkte på legesenteret. Ring oss først slik vi får snakke med deg og gjere ein avtale. 

Bruk antibac når du kjem og når du går. Vis hensyn og ta vare på deg sjølv. 

 

 

Koronatesting i Giske kommune.

27. august 2020 kl. 12:50

 

 • Giske kommune har no fleire mulegheiter for den som ønskjer å teste seg: 
  • Gå til https://c19.no Følg lenka til Koronasjekk for å sjå om du bør teste deg.
  • Trykk på «Bestill tidspunkt for testing» og logg inn med digital ID, til dømes BankID.
  • Fyll ut skjemaet. Merk at du også kan bestille testing på vegne av andre.
  • Når du har sendt inn skjemaet blir du tildelt første ledige tidspunkt for testing.
  • Du får opp ei kvittering på bestillinga di. Merk deg kvar og når du skal møte opp. Kvitteringa inneheld også andre opplysningar som det er viktig at du leser. I kartet under ser du kvar du skal køyre og vente når du skal testast.
  • Teststasjonen i Giske er lokalisert ved sidan av Frivillighetssentralen på Valderøya. Adressa er: Valderhaug 12, 6050 Valderøya.
  • Om du ikkje har høve til å bestille test elektronisk, kan du ringe vakttelefon på tlf 482 05 845  mandag -fredag mellom kl.09-11 for å avtale testing. 

 

 • Er du alvorleg sjuk og treng øyeblikkeleg hjelp?
  Ring legevakt tlf. 116 117
   
 • Står liv og helse i fare? Ring tlf. 113

Raskere koronasvar via Helsenorge.no

3. juli 2020 kl. 16:01

Du kan no sjølv sjekke svaret på koronatesten din på Helsenorge.no så snart prøven er analysert og besvart 

https://www.fhi.no/nyheter/2020/raskere-koronasvar-via-helsenorge2.no-og-kjernejournal/

Råd om koronavirus (coronavirus)

28. februar 2020 kl. 10:16

Giske kommune følgjer råd frå Folkehelseinstituttet rundt koronaviruset. Dei følgjer nøye med på situasjonen og gir informasjon og råd til myndigheitene og helsetenestane. På deira faktaside vil du som innbyggar finne meir informasjon om viruset, korleis det smittar, hygieneråd og kva du skal gjere om du mistenker at du er sjuk.

Gå til Folkehelseinstituttet si faktaside for utfyllande informasjon:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/fakta-om-koronavirus-coronavirus-2019-ncov/#smittemaate

Om du mistenker at du er sjuk med det nye viruset kan du ringe legekontoret eller legevakt på telefon 116117. 

Symptomane på sjukdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevanskar.

Kontakt lege på telefon viss du har slike symptom og har vore i minst ein av følgande situasjonar: 

 • Har vore i eit område med vedvarende spreiing av koronaviruset dei siste 14 dagane.
 • Har hatt nærkontakt med ein person som er stadfesta sjuk med det nye koronaviruset i løpet av dei siste 14 dagane.

Helsedirektoratet har oppretta ein informasjonstelefon for spørsmål om korona. Nummeret til informasjonstelefonen er 815 55 015. Hit kan du ringe for meir generell informasjon.